De werelden van Hannah Arendt - manuscript ingediend en geaccepteerd!

Ik heb een nieuw boek geschreven over het werk van de Duits-Amerikaans-Joodse politiek denker Hannah Arendt (1906-1975). Het is een studie waarin ik vrijwel al haar gepubliceerde werk onder de loep neem, waaronder ook de correspondenties en haar dagboeken.

Ik bespreek deze werken in 12 hoofdstukken, met steeds naast de inhoud van het desbetreffende werk ook aandacht voor de context waarin het verscheen (biografisch, politiek, intellectueel) en de dwarsverbanden met essays uit dezelfde periode.

Het publicitaire leven van Arendt omvat 90 jaar… van haar eerste studie, haar proefschrift over St.-Augustinus uit 1928 tot en met de meest recent verschenen postume bundel Thinking without a banister uit 2018. Daartussen zitten dus allemaal boeken, essays, lezingen en colleges, interviews, een uitgebreid dagboek (begonnen in 1950) en correspondenties, plus teksten die niet zijn gepubliceerd, maar wel via archieven te raadplegen zijn.


Op 26 mei 2021 ondertekende ik het contract met Uitgeverij Boekscout. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het boek op 16 juli 2021 gepubliceerd. Meer informatie hierover volgt spoedig! Volg ook de berichten op mijn LinkedIN-account!


Twitter Facebook LinkedIn VolgenNieuwsbrief zomer 2022!

1 jaar De werelden van Hannah Arendt!

pod/videocast over Hannah Arendt

Recensie op NBD Biblion (door een echt mens!)

Ik ding mee naar BoekGoud!