Inhoudsopgave van het boek

In een vorige blog schreef ik al dat ik het werk van Hannah Arendt in 12 hoofdstukken beschrijf. Wat zijn dat voor hoofdstukken? Ik laat je even de Inhoudsopgave zien.

Voorwoord;
1 Een beknopte situering van Arendts leven en werk;
2 Een liefdevol begin: Augustinus en de liefde;
3 Erbij horen of eruit liggen: Rahel Varnhagen;
4 Ontworteling als persoonlijk drama: ‘Wij vluchtelingen’ – met Hanke Drop;
5 Ontworteling systematisch georganiseerd: De bronnen van het totalitarisme;
6 Wereldliefde: Vita activa;
7 Revolutie! Over revolutie;
8 Verantwoording: Eichmann in Jeruzalem;
9 Duistere tijden: Mensen in duistere tijden;
10 Naar binnen: Het leven van de geest: Denken WillenOordelen;
11 Naar buiten: de republiek in crisis;
12 Hannah Arendt: leraar over de wereld;
Nawoord;
Geraadpleegde literatuur.

Ik koppel steeds een bepaald thema uit Arendts werk aan een boek dat ze schreef. Bijvoorbeeld over de liefde (hoofdstuk 2), over wat het betekent vluchteling te zijn (hoofdstuk 4) en over het geestelijk leven van de mens (hoofdstuk 10). Ik bespreek het werk en licht de belangrijkste begrippen toe. Ook laat ik zien hoe het met Arendt persoonlijk ging in de periode dat ze het schreef. Soms was dat heel ingrijpend: ze was in 1933 zelf vluchteling. Ik kijk ook naar het intellectuele en politieke klimaat in de verschillende periodes. Begin jaren 70 bijvoorbeeld was er het verzet tegen de Vietnam-oorlog en tegen het liegen van politici (toen al...). Arendt schreef daar heel scherp over. Door deze aanpak is het een heel afwisselend boek en toch met duidelijke rode draden!


Twitter Facebook LinkedIn VolgenNieuwsbrief zomer 2022!

1 jaar De werelden van Hannah Arendt!

pod/videocast over Hannah Arendt

Recensie op NBD Biblion (door een echt mens!)

Ik ding mee naar BoekGoud!