Hannah Arendt: leraar over de wereld

In het laatste hoofdstuk van mijn boek presenteer ik Hannah Arendt als leraar over de wereld. Terzijde: Arendt was natuurlijk vele jaren daadwerkelijk hoogleraar aan verschillende universiteiten in de VS en daarbuiten (altijd als 'visiting professor'); haar literatuurlijsten, opdrachten en tentamens waren berucht om hun diepgang. Ze eiste veel van haar studenten.

Als leraar gaf ze ontzettend veel aan kennis en inzichten, uit verschillende disciplines en over het tijdsbestek van een paar millennia. Haar leraarschap was een vorm van delen en overdragen. Maar ze gaf er ook een opdracht bij: in de beste traditie van de Verlichting vroeg ze haar studenten zelf te denken en zelf tot een oordeel te komen.

Ik denk dat in dit opzicht Arendt nog altijd of misschien juist in deze tijd, waarin het leraarschap aan erosie onderhevig is, als model kan fungeren: een combinatie van geven, vanuit inhoudelijk en didactisch vakmanschap en vragen, vanuit het besef dat het uiteindelijk de leerlingen/studenten zelf zijn die zich deze inhouden moeten toe-eigenen en ermee aan de slag moeten. Dat kan alleen als je je op een persoonlijke manier daartoe verhoudt, met andere woorden: als je je een oordeel vormt.

Voor mij ligt hierin de kern van de betekenis van Arendt voor het dagelijks werk van leraren.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Hannah Arendt: leraar over de wereld

Nieuwsbrief zomer 2022!

1 jaar De werelden van Hannah Arendt!

pod/videocast over Hannah Arendt

Recensie op NBD Biblion (door een echt mens!)

Ik ding mee naar BoekGoud!