Goodreads bespreking

Een korte maar mooie bespreking door Simon Verwer verscheen op goodreads. Ik neem zijn tekst integraal over: ‘Ik lees het werk van Joop Berding altijd graag. Dat komt omdat er, naast een intellectuele verwondering, ook immer een invoelbare betrokkenheid uit de tekst spreekt. Met kennis van zaken schetst Berding in dit boek inderdaad de lange lijnen in leven en werk van Hannah Arendt. Ik las het omdat Arendt onverminderd populair is in onze tijd. Ik wilde beter begrijpen wie zij was en hoe haar denken vorm heeft gekregen. Wel, dat is gelukt.

Ik heb er best even over gedaan om dit boek uit te lezen. Dat kwam omdat ik juist telkens Arendt zelf ging lezen. Volgens mij is dat een goed teken. Hier en daar zoekt Berding het (academische) debat op met mede experts. Voor mij als beginner was dit niet altijd nodig en reikte het te ver. Ook zouden een aantal foto’s of kaarten voor mij van meerwaarde zijn geweest. Dit boek zou een documentaire kunnen zijn. Ik hoop dat het een keer zover komt.’

Tot zover deze, inmiddels zesde bespreking van De werelden van Hannah Arendt!


Twitter Facebook LinkedIn VolgenNieuwsbrief zomer 2022!

1 jaar De werelden van Hannah Arendt!

pod/videocast over Hannah Arendt

Recensie op NBD Biblion (door een echt mens!)

Ik ding mee naar BoekGoud!